Hồ thủy điện An Khê và Ka Nak bắt đầu xả nước từ 9 giờ 30 phút ngày 27-9

  Sáng nay (27-9), bắt đầu từ 9 giờ 30 phút, thực hiện lệnh vận hành hồ chứa, các hồ chứa An Khê, Ka Nak do Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak bắt đầu vận hành xả nước qua tràn hồ An Khê và Ka Nak.

  Theo số liệu quan trắc, mực nước đo đạc tại Trạm thủy văn An Khê (lúc 14 giờ ngày 26-9) tại hồ chứa An Khê, Ka Nak khoảng 401,8 m, thấp hơn mức báo động 1 là 2,7 m. 

  Hôm nay (27-9), các hồ chứa An Khê, Ka Nak bắt đầu xả tràn và thời điểm kết thúc xả là đến khi kết thúc đợt mưa do bão số 4 (Noru). Ảnh: MINH NGUYỄN

  Hôm nay (27-9), các hồ chứa An Khê, Ka Nak bắt đầu xả tràn và thời điểm kết thúc xả là đến khi kết thúc đợt mưa do bão số 4 (Noru). Ảnh: MINH NGUYỄN

   

  Xét đề xuất của Tổ tham mưu đề xuất ban hành lệnh vận hành và của Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nat, Trưởng ban Chỉ huy Phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai đã ra lệnh vận hành xả tràn hồ Ka Nak với lưu lượng lần đầu là 200 m3/s, sau đó điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp thực tế (quy định tại Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18-7-2018 của Thủ tướng Chính phủ với lưu lượng xả tối đa 500 m3/s), tiếp tục xem xét đề xuất nếu vượt lưu lượng xả tối đa cho phép. 

  Tương tự, vận hành xả qua tràn hồ An Khê với lưu lượng xả lần đầu là 60 m3/s, sau đó điều chỉnh lưu lượng xả cho phù hợp với thực tế (lưu lượng xả tối đa là 1.500 m3/s theo quy định tại Quyết định số 878). 

  Thời điểm xả bắt đầu từ 9 giờ 30 phút ngày 27-9-2022 và thời điểm kết thúc xả là đến khi kết thúc đợt mưa do bão số 4.

  Bé gái 5 tuổi ngộ độc không qua khỏi vì ăn giá đỗ: BS nhắc nhở 5 lưu ý để tránh trường hợp tương tự
  Đám cưới độc lạ không cần phong bì, đưa tiền mừng ghi sổ rồi vào ăn cỗ linh đình
  Mùa hè bật điều hòa 26 độ có tiết kiệm điện không? Nhiều người đã nhầm to!
  create

  MINH NGUYỄN / baogialai.com.vn

  Nguồn: https://www.baogialai.com.vn/channel/8301/202209/ho-thuy-dien-an-khe-va-ka-nak-bat-dau-xa-nuoc-tu-9-gio-30-phut-ngay-27-9-5791295/

  "